Page content

5 Eigenschappen van een succesvolle hondernemer

Je denkt misschien “Pff, wéér zo’n lijstje”. Ik neem je die gedachte niet kwalijk – in tegendeel zelfs. Lijstjes over eigenschappen in combinatie met succes, het internet staat er vol mee. Maar dit is niet zomaar weer een lijstje: dit is mijn lijstje. Wat zijn volgende mij de 5 eigenschappen van een succesvolle hondernemer. Ik ben een enorme fan van spreekwoorden en gezegdes. En terecht, want het zijn wijsheden die in de praktijk zijn ontstaan. Over ‘social proof’ gesproken! Ze zijn tijdloos en breed toepasbaar en leveren een uitstekend lijstje op. Hou dit lijstje voor ogen en het komt met jou en je honderneming dik in orde.

Mijn 5 eigenschappen

Eigenschap 1 – Je niet laten ringeloren en haar op je tanden hebben

Weet wat je waard bent, wat je kunt. Geloof erin en vertrouw erop. Ga uit van je eigen kracht. Zo hou je zelf de regie en voorkom je dat anderen dingen voor jou gaan bepalen. Desondanks zijn er altijd mensen die dat tóch proberen, dus wees gezond assertief.

Eigenschap: zelfvertrouwen

Eigenschap 2 – Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Ken en onderken je plussen en je minnen. Handhaaf je plussen en werk aan je minnen. Ontwikkel je potentie, ‘be the best you can be’ – alleen dan kun je een impact hebben op de wereld om je heen.

Eigenschap: zelfbewustzijn

Eigenschap 3 – Je moet het ijzer smeden als het heet is

Grijp een kans als en zodra ‘ie zich voordoet. Je bent dus niet zomaar bezig, maar werkt volgens een plan. Alleen met een plan herken je iets als een kans, als iets dat jou dichter bij je doel brengt. En als het even kan, creëer je die kans!

Eigenschap: proactiviteit

Eigenschap 4 – Niet voor één gat te vangen zijn

Denk in oplossingen, niet in problemen. Sterker nog: problemen bestaan niet, alleen situaties waarvoor je de oplossing nog niet hebt gevonden.

Eigenschap: vindingrijkheid

Eigenschap 5 – Als het getij verloopt, moet men zijn bakens verzetten

Pas jezelf en je honderneming aan aan veranderende omstandigheden. Groei mee en bloei mee!

Eigenschap: flexibiliteit

 

Eén van deze spreekwoorden is trouwens mijn levensmotto – weet jij welke? Welk spreekwoord (of uitdrukking of gezegde) is voor jou belangrijk en waarom? Ik ben helemaal niet nieuwsgierig, dus zet hieronder alsjeblieft een reactie.

Een pensioenfonds voor ZZP’ers is onzin

Een pensioenfonds voor ZZP’ers klinkt mooi, maar is klinkklare onzin. En zeker niet iets waar de politiek zich mee bezig hoort te houden. Laat staan kostbare onderzoeken naar moet laten doen. Ik heb er op m’n eigen site eerder een artikel over geschreven, maar de trein dendert met onverminderde vaart voort. Met onveranderde koers ook, helaas. 

Oudedagsvoorzieningen in Nederland

In dit artikel zet ik nog een keertje de oudedagsvoorzieningen die we hebben in Nederland op een rijtje. Uit dit rijtje blijkt vanzelf dat ZZP’ers geen mogelijkheid hebben om pensioen op te bouwen. En dus ook waarom een pensioenfonds voor ZZP’ers onzin is.

De staat helpt een handje mee bij het opbouwen van drie soorten oudedagsvoorzieningen (drie pijlers). Die hulp bestaat uit het toestaan van aftrek van de betaalde premies. In ruil daarvoor ben je verplicht over de toekomstige uitkeringen belasting te betalen: voor wat hoort wat.

Eerste pijler – AOW

Een pensioenfonds voor ZZP'ers is onzin (2)Met de eerste pijler hebben we allemaal te maken: de AOW-uitkering. Iedereen betaalt eraan mee, via de Premies Volksverzekeringen. Of we zelf ook een AOW-uitkering krijgen, wanneer en hoe hoog die dan is, is nog afwachten. Je hebt daar namelijk geen enkele invloed op.

Tweede pijler – pensioen

In de tweede pijler kunnen werknemers pensioen opbouwen. Net als in de eerste pijler heb je zelf weinig in de melk te brokkelen: alles is sterk geregeld in de Pensioenwet (tot 01-01-2007 de Pensioen- en spaarfondsenwet).

In uitzonderingsgevallen zijn ook zelfstandig ondernemers verplicht hun oudedagsvoorziening collectief te regelen: in sommige bedrijfstakken en sommige Vrije Beroepen (Beroepspensioenfondsen).

Derde pijler – individuele oudedagsvoorzieningen

Ook in de derde pijler helpt de fiscus mee bij het opbouwen van een oudedagsvoorziening.
Wat in de andere twee pijlers geldt, geldt hier net zo goed.

  • Over de betaalde premies betaal je geen belasting, maar in de toekomst over de uitkeringen wel.
  • (Fiscale) wetten zorgen voor een sterke regulatie.
  • De mogelijkheden om fiscaal vriendelijk een oudedagsvoorziening op te bouwen worden steeds verder beperkt.

Een pensioenfonds voor ZZP'ers is onzin (3)

Spraakgebruik versus juridische betekenis

In de tweede pijler, de enige pijler die zorgt voor pensioenopbouw, ben je geen regeling tegengekomen voor ZZP’ers. Oké, die luttele uitzonderingen daargelaten: als je bijvoorbeeld notaris of fysiotherapeut bent, bof je. Of niet – ’t is maar hoe je er tegenaan kijkt.

‘Pensioen’ in het spraakgebruik zorgt helaas voor veel verwarring. Een hypotheekvrij huis kan wel dienen als oudedagsvoorziening, maar het is geen pensioen. Een zelfgeregelde lijfrentevoorziening valt in de derde pijler en is dus geen pensioen.

ZZP’ers kúnnen geen pensioen opbouwen

Zonder wetswijziging is het niet mogelijk voor ZZP’ers – net als voor andere zelfstandig ondernemers – om pensioen op te bouwen. Het opzetten van een ‘ZZP-pensioenfonds’ zónder verplichting tot deelname is dus niets anders dan het opzetten van een inkoopcollectief. Waarom dan het beestje niet bij de naam genoemd? Waarom moet de regering zich überhaupt bezighouden met het opzetten van een inkoopcollectief voor ondernemers?

Het openstellen van de tweede pijler voor niet-werknemers, dat is iets waar ZZP’ers en andere zelfstandige ondernemers veel meer aan hebben. Graag op basis van vrijwilligheid, want we blijven natuurlijk zelfstandig ondermers. 😉

Wil jij je mening hierover delen? Ik lees graag ‘m graag hieronder bij de reacties.

Een auto voor je honderneming? Ga goed van start

In een eerder artikel heb je kunnen lezen welke mogelijkheden je hebt als je tot de conclusie komt dat een (bestel)auto of bestelbus noodzakelijk is voor je honderneming.

Voordat je actie onderneemt, is het handig onderstaande aandachtspunten door te nemen. En met ‘voordat’ bedoel ik niet alleen voordat je een auto van de zaak koopt, maar ook voordat je met je privé-auto zakelijke kilometers gaat maken.

Het voorkomt onnodig herstelwerk achteraf, maar ook – en belangrijker – onnodige grote financiële risico’s.

Aandachtspunten bij een auto van de zaak

1. Hoe betaal je de aanschaf?

Je auto wordt eigendom van je bedrijf. Betaal de aanschaf daarom bij voorkeur met zakelijk geld: van je  zakelijke betaal- of spaarrekening (reservering) of met behulp van een zakelijke financiering.

Betaal je de aanschaf met privégeld, zorg er dan voor dat die transactie op de goeie manier in je boekhouding terecht komt.

2. Sluit de juiste verzekering af

De verzekering moet dekking geven voor zakelijk gebruik en op naam van je honderneming staan. De verzekerde waarde van je auto wordt (in principe) berekend exclusief btw en exclusief bpm.

Een auto voor je honderneming (2)3. Betaling van de brandstof

Onder punt 1 kwam ‘ie al langs: de zakelijke bankrekening. Heb je die nog niet, open er dan eentje met gezwinde spoed.

Van brandstof die je niet van een zakelijke bankrekening betaalt, mag je namelijk de btw niet terugvragen.

4. Hou je kilometers bij

Als je een auto van de zaak rijdt, ontkom je niet aan een correctie voor privégebruik. Dit moet je doen voor zowel de Inkomstenbelasting (IB), als de Omzetbelasting (OB).

Voor de IB zit je vast aan een forfaitaire berekening: een percentage van de oorspronkelijke cataloguswaarde.

Voor de OB verreken je in principe op basis van werkelijk privégebruik. Hoe bereken je dat werkelijke privégebruik? Juist, door je kilometers bij te houden.

Pas als je dat hebt gedaan, kun je uitrekenen of het misschien toch gunstiger is om te corrigeren met het forfait (2,7% van de oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief btw en bpm).

Aandachtspunten bij zakelijk rijden met je privé-auto

1. Check je verzekering

Je lopende verzekering is bedoeld voor particulier gebruik. Check of er toch dekking is voor bepaald zakelijk gebruik en zo ja, of die dekking aansluit bij jouw zakelijk gebruik. Neem bij twijfel contact op met je verzekeringsadviseur of verzekeraar en pas indien nodig je verzekering aan.

2. Compenseer jezelf voor het zakelijke gebruik

autoVoor iedere zakelijk gereden kilometer mag je jezelf € 0,19 vergoeden. Minder mag, meer zeker niet.

Die € 0,19 wordt geacht ALLE kosten per kilometer te compenseren: je brandstof, slijtage van je banden, kosten voor parkeren, kaartje voor de veerpont. Alles.

Die compensatie kun je jezelf per rit vergoeden of per periode, het bedrag kun je van je zakelijke rekening naar je privérekening overmaken of boekhoudkundig verwerken. Wat jij wilt.

3. Bewaar al je bonnen voor brandstof, onderhoud en reparatie

Je kunt ervoor kiezen de auto zakelijk te rijden voor de Omzetbelasting. Dat is heel makkelijk om te doen, namelijk door de btw over het zakelijke gebruik van je auto terug te vragen (de kosten niet!). Daar zijn maar twee dingen voor nodig: alle autobonnen waar btw opstaat en dat wat bij punt 4 staat.

4. Hou je kilometers bij

Zoals je bij punt 3 kunt lezen, kun je ook een deel van de voor je privé-auto betaalde btw terugvragen. Hoeveel btw dat is, wordt bepaald door het aantal zakelijke kilometers in relatie tot het totaal aantal gereden kilometers.

Voorbeeld: totaal gereden 10.000 km, waarvan 2.000 km zakelijk.
Je mag btw terugvragen over 2.000 : 10.000 = 20% (0,2) van je ‘auto-btw’.

 

Heb je nog vragen over dit blog? Stel ze dan vooral hieronder.

De KOR houdt je honderneming klein

Het klinkt allemaal zo mooi: als je honderneming maar klein genoeg is, hoef je volgens de KOR niet alle BTW af te dragen. Die niet-afgedragen BTW moet je overigens wel bij je winst tellen, maar dan heb je ook wat. De niet-afgedragen BTW is namelijk pure winst. En dat is toch waar we naar streven als hondernemers?

Jazeker, maar het streven naar dit soort winst houdt je klein. Honden zijn leuk als ze klein zijn, maar kleine honden groeien en worden groot, volwassen. Het is de natuurlijke gang van zaken. Waarom zou het voor je honderneming anders zijn? Hoe je jouw honderneming laat groeien met de KOR, dat leg ik je hieronder uit.

Wat is de KOR eigenlijk?

De afkorting KOR staat voor ‘Kleine Ondernemersregeling’. Het saldo van je af te dragen en terug te vragen BTW bepaalt of je voor de regeling in aanmerking komt.

KORStel, je moet 21% berekenen over je omzet en je omzet is € 10.000 (exclusief BTW). Je hebt dan – namens de Belastingdienst  – € 2.100 aan BTW geïncasseerd. Je hebt dus € 2.100 aan af te dragen BTW.

Je hebt ook zakelijke kosten gemaakt, waarover je BTW hebt betaald. Die BTW mag je terugvragen aan de Belastingdienst. Als je € 5.000 aan kosten hebt betaald, heb je ook € 1.050 aan BTW betaald.

Het saldo van deze 2 is € 2.100 -/- € 1.050 = € 1.050. En hoera: je valt onder de KOR! Je hoeft deze € 1.050 dus helemaal niet af te dragen. Heb je dat al wel gedaan, dan krijg je die – op verzoek! – gewoon terug.

Hoe mooi is dat: € 1.050 extra op je bankrekening. Je staat al met je bankpas in je hand om eindelijk die mooie naaldhakken te gaan halen die je al zo lang wilt. Niet doen!

De KOR is een mooie regeling, maar alleen als je ‘m goed gebruikt.

Juist gebruik van de KOR laat je honderneming groeien

Zoals ik in de inleiding al schreef, moet je het KOR-bedrag bij je winst tellen. En over je winst moet je Inkomstenbelasting afdragen. Het KOR-bedrag is dus in geen geval netto geld.

Maar er is wel extra geld je honderneming binnen gekomen, waar je goed gebruik van kunt maken:

  • Reserveer het voor een toekomstige uitgave voor je bedrijf, bouw een buffer op.
  • Gebruik het gelijk voor een investering die je bedrijf vooruit helpt.
  • Reserveer het voor het moment dat je niet meer onder de KOR valt. Op die manier verloopt de groei van je honderneming zonder groeipijnen.

Natuurlijk kun je besluiten ‘de meevaller’ te gebruiken voor een leuke vakantie. Als jij de bovengenoemde punten al op een andere manier hebt geregeld, is daar niks mis mee. Bovendien zijn voldoende rust- en ontspanningsmomenten ook onontbeerlijk voor de groei van je bedrijf.

Maak het een doel om niet meer onder de KOR te vallen

In het eerdere rekenvoorbeeld kun je zien dat twee factoren invloed hebben op de KOR namelijk

  • de door jou in rekening gebrachte BTW en
  • de door jou betaalde BTW.

Een hogere omzet zorgt ervoor dat je meer BTW moet afdragen, lagere kosten zorgen ervoor dat je minder BTW kunt terugvragen. Ga je op allebei de terreinen aan de slag, dan bereik je het beste resultaat.

In de afbeelding hieronder heb ik het rekenvoorbeeld uit de eerste alinea uitgewerkt. Zo kun je zelf zien dat hogere winsten en een efficiëntere bedrijfsvoering veel interessanter zijn dan de opbrengst van de KOR.

KOR

Focussen op het gebruikmaken van de KOR houd je klein. Focussen op het achter je laten van de KOR zorgt voor groei.
Je besteedt je aandacht, energie en middelen dan namelijk aan het werkelijk vergroten van je winst, van je zakelijke succes. Dat is waar we naar streven als hondernemer, dat zet pas echt zoden aan de dijk!

Wil je ons laten weten hoe je denkt over de KOR? We lezen je reactie graag hieronder.

Meer leren over het vergroten van je omzet en het beheersen van je kosten? Hou de agenda in de gaten voor de eerstvolgende datum van de workshop ‘Bewust ondernemen’Wil je liever niet wachten, stuur ons dan een berichtje.

 

Werkt jouw honderneming met ZZP’ers?

Je start je honderneming in je eentje, als ZZP’er. Je bouwt je bedrijf op. En uit. Je hebt al het mogelijke binnen je bedrijf geautomatiseerd, je hebt een groot deel van je boekhouding uitbesteed, net als het onderhoud van je website … Je redt het gewoon niet meer in je eentje: er moet iemand bij.

Personeel aannemen is nog een stap te ver, het gaat maar om een paar uurtjes per week. En alleen maar in de drukke tijd. Dus je gaat op zoek naar een ZZP’er. Of iemand die bereid is ZZP’er te worden. Goed plan, toch? Helaas, voor je het weet heb je buiten de waard gerekend. De naam van die waard? De Belastingdienst. 

”Werknemer, tenzij …”

In principe beschouwt de Belastingdienst iedereen die z’n tijd ruilt voor geld als werknemer. De sterke status van werknemer moet de ‘tijdverkoper’ beschermen tegen onder andere slechte arbeidsomstandigheden, onderbetaling en slechte secundaire arbeidsvoorwaarden. Zonder voldoende voorzorgsmaatregelen heb jij dus voor je het weet ongewild je eerste personeelslid in dienst genomen.

Een VAR is niet voldoende

ZZP

Als je al een beetje onderzoek hebt gedaan, weet je dat de in te huren ZZP’er in het bezit moet zijn van een geldige VAR. En niet zomaar eentje, het moet een VAR-wuo zijn. Maar dat is niet genoeg om bij een controle niet alsnog gepromoveerd te worden tot werkgever.

Buiten een kopie van de geldige VAR en een kopie van een geldig ID-bewijs, moet er nog iets in je administratie zitten: een Overeenkomst van Opdracht (OvO). In die overeenkomst spreken jullie af welke werkzaamheden uitgevoerd worden, onder welke voorwaarden, tegen welke vergoeding en nog veel meer dingen.

Op de site van De Zaak kun je een voorbeeldovereenkomst downloaden. Als je die doorneemt, zie je vanzelf over welke dingen je afspraken kunt (en moet) maken.

Je wist niet dat je het in je had: de gezagsverhouding

ZZPEén van de belangrijkste criteria voor het aanwezig zijn van een arbeidsovereenkomst is het bestaan van een gezagsverhouding. Dat klinkt gewichtig, maar hij is er voor je er erg in hebt.

Als jij je ingehuurde hulp net iets te veel richtlijnen geeft voor het uitvoeren van de opdracht, ben je geen opdrachtgever meer maar werkgever. Kledingeisen, verplichte aanvangs- en eindtijden van de inzet, werken op jouw locatie, het zijn allemaal risicofactoren. De inhoud van artikel 4 en 5 van de voorbeeldovereenkomst is onontbeerlijk voor een OvO. Maar helaas niet afdoende.

De feitelijke situatie is namelijk altijd bepalend: bij een controle moet de inspecteur met eigen ogen zien dat er samengewerkt wordt door twee ondernemers. Er mag geen enkele twijfel bestaan over de vorm van samenwerking!

”Bezint eer ge begint”

Het inhuren van een ZZP’er voor ‘een klus zonder kop of staart’ is een risicovolle bezigheid. Helemaal omdat vanaf 2015 zelfs een VAR-wuo weinig zekerheid meer biedt. Misschien is het wel beter om iemand voor een beperkt aantal uren in dienst te nemen? Daar komt alleen nog veel meer bij kijken, meer dan alleen maar een uitgebreid kostenplaatje. Als je dit overweegt, adviseer ik je zeker om de hulp van een expert in te schakelen.

Zet alle mogelijkheden en risico’s op een rijtje, zodat je een beslissing kunt nemen die goed is voor je bedrijf. Een beslissing die je niet richting faillissement stuurt, maar juist een stap verder helpt naar maximaal zakelijk succes!

Heb jij al ervaring met ZZP’ers?

 

like

Zorg er met 1 klik voor dat je geen nieuwe ontwikkelingen mist