arrow_drop_up arrow_drop_down

Privacyverklaring HondenUniversiteit

HondenUniversiteit ("HU"), gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze websitebezoekers ("jij"). Onze diensten bestaan uit het leveren van diensten waarmee onze klanten hun eigen professionele onderneming kunnen starten of uitbouwen. Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze diensten.


HU acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website https://hondenuniversitiet.nl,  gerelateerde websites en diensten.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1juni 2019.


Gebruik van persoonsgegevens

Als jij gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die HU aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

- Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam.

- Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer.

- Betaalinformatie; btw-nummer, bankrekeningnummer.

- Afbeeldingen waarmee je kunt worden geïdentificeerd.

- Andere informatie die je vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.


Gronden voor de verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

- Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de diensten.

- Communicatie tussen HU en websitebezoekers.

- Opmaken en versturen van facturen.

- Spampreventie.

- Het versturen van informatie via e-mail.

- Analyse van statistieken en optimalisatie van de diensten.


Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die jij te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.


Jouw rechten

Jij hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kunt je direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we jou een kopie bezorgen van de gegevens die we over jou verwerken. Mogelijk moeten we jouw identiteit verifiëren om aan jouw verzoek te voldoen. Als jij gelooft dat de verstrekte informatie die we over jou verwerken niet juist is, dan kunt je contact met ons opnemen om jouw informatie te updaten. Jij hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij jouw informatie verwijderen, dan kun je ons op ieder moment informeren. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kunt je jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen

We zullen jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die jij verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 


Cookies

Wij willen jou op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. 


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om jouw online-gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer jij ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 


Jij kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Beveiliging

We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

- Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;

- Encryptie van data.

- Pseudonimiseren van data.

- Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel.

- Overdrachten alleen over SSL.

- Purpose-bound toegangsbeperkingen.

- Controle van erkende autorisaties.


Yalla

Staringstraat 9

2761 LG Zevenhuizen 

Nederland