Vrijheid is reden nummer 1 waarom mensen voor zichzelf gaan beginnen. Hoewel de definitie van vrijheid niet voor iedereen hetzelfde is, komen veel ondernemers snel van een koude kermis thuis. De reden? Ze missen belangrijke ondernemerscompetenties en hebben een te romantisch beeld. 

Hondernemen

ondernemerscompetentiesZeker in de hondenbranche waar de meesten starten met een eigen zaak omdat ze zo veel van honden houden bestaat een romantisch beeld over het ondernemen. Lekker met honden bezig zijn. Dat is de passie.

Natuurlijk is dat heel belangrijk maar daarmee krijg je nooit een succesvolle hondernerming. Vrijheid betekent in de praktijk dan vaak dat ze nog meer vastzitten aan hun bedrijf dan wat ze ooit in loondienst ervaren hebben.

Check hieronder of jij belangrijke ondernemerscompetenties hebt dan wel mist en hoe je hiermee omgaat.

Onmisbaar?

Wanneer je door de lijst van 10 belangrijkste ondernemerscompetenties loopt, zul je wellicht tot de ontdekking komen dat jij ze niet allemaal – en zeker niet in gelijke mate – bezit. Dat hoeft natuurlijk helemaal geen punt te zijn.

Niet voor niets wordt ‘creativiteit’ als eerste genoemd en dat betekent ook creatief omgaan met eigenschappen die je niet bezit. Wat kun je eraan doen om deze wel te ontwikkelen of te verbeteren? En moet dat eigenlijk wel of kun je het ook aan iemand anders overlaten?

Niemand is superman. Het gaat er dan ook niet om of je alles in huis hebt maar hoe je ervoor kunt zorgen dat bepaalde kwaliteiten toch ‘in huis’ komen in plaats van je te laten tegenhouden en je te laten leiden door belemmeringen. Een echte ondernemer denkt in uitdagingen, niet in problemen.

De 10 belangrijkste ondernemerscompetenties

Creativiteit

ondernemerscompetentiesCreativiteit is het vermogen om telkens nieuwe dingen te bedenken. Zonder creativiteit staat alles stil. De mate van creativiteit is proportioneel aan het succes van jouw onderneming.

Dit kun je zowel gebruiken in jouw specialisme (denk aan creatief trimmen of creatief lesgeven) als in de manier waarop jij jouw onderneming runt. Hoe creatief ben jij als er in jouw buurt een tweede hondenuitlaatdienst start?

Hoe kan het voor je werken?

Een creatieve geest is altijd in beweging. Creatieve mensen zijn vaak een grote inspiratiebron voor anderen en worden gezien als prettig om mee te werken.

Hoe kan het tegen je werken?

Een creatieve geest is vaak een chaotische geest. Creatieve mensen barsten van de ideeën maar hebben vaak niet de rust noch de interesse om deze ideeën ook daadwerking uit te werken.

Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen is de bereidheid hard te werken om waarde te leveren in jouw markt zonder dat hier direct geld tegenover staat. Je houdt vast aan jouw idee of actie en stopt pas als je jouw doel bereikt hebt. Misschien wel de belangrijkste ondernemerscompetenties.

Niemand is met een gouden lepel in de mond geboren (en mensen die dat wel zijn, falen in veel gevallen). Voor doorzettingsvermogen heb je een duidelijk doel nodig, een visie om naartoe te kunnen werken.

Hoe kan het voor je werken?

Als je doorzettingsvermogen hebt, heb je passie, energie en focus. Dit helpt jou om koers te houden en je niet te laten afleiden. Doorzettingsvermogen zorgt in belangrijke mate voor effectiviteit.

Hoe kan het tegen je werken?

Doordat je een ‘idee fixe’ hebt kan het zijn dat je doordraait. Je ziet niets meer om je heen, kunt niet meer reageren op uitdagingen en dat kan zo doorslaan dat je wellicht niet op tijd de stekker eruit trekt als blijkt dat jouw doel niet haalbaar is.

Marktgerichtheid

ondernemerscompetentiesMarktgerichtheid is het vermogen om je te laten sturen door wensen en behoeftes van jouw klanten. Onder invloed van vele – met name externe – invloeden verandert de markt (dus ook jouw markt) constant. Je moet hierop in kunnen spelen.

Als jij gouden drinkbakken voor honden verkoopt maar jouw markt wil alleen zilveren, dan zul je de flexibiliteit moeten hebben om je aan te passen uitgaande van het feit dat het verkopen van drinkbakken voor honden jouw business is.

Hoe kan het voor je werken?

Door je te laten sturen door de wensen en behoeftes van jouw klanten, kun je snel schakelen. Je hebt de flexibiliteit om je aan te passen en zo veel goodwill in jouw markt te creëren.

Hoe kan het tegen je werken?

Door je te veel te laten leiden door de wensen en behoeftes van jouw klanten kan het zijn dat je te reactief wordt. Dit kan afleiden van het bereiken van jouw doel of jouw imago negatief beïnvloeden (kontendraaier).

Strategisch inzicht

Strategisch inzicht is het vermogen om verbanden te leggen tussen doelstellingen en benodigde acties. Het hebben van strategisch inzicht helpt jou om jouw doelen (voornamelijk op middellange en lange termijn) te verwezenlijken.

Zonder strategisch inzicht doe je maar wat. Ook al heb je een heel duidelijk doel voor ogen, als jouw acties jou niet dichterbij jouw doel brengen, ben je energie en tijd aan het verspillen.

Hoe kan het voor je werken?

Met strategisch inzicht kun je sneller jouw doel bereiken. Je bent doelgericht in jouw acties waardoor je in de regel jouw bedrijf sneller laat groeien en meer geld verdient dan een ondernemer die deze kwaliteit niet bezit.

Hoe kan het tegen je werken?

Door duidelijke doelen en de daarvoor benodigde acties te zien in een groter geheel, kan het zijn dat je gedurende het proces kleinere, maar niet onbelangrijke, aspecten mist. In de regel zijn mensen met een goed ontwikkeld strategisch inzicht niet de meest creatieve.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is het vermogen om je aan te passen als de situatie daarom vraagt. Flexibiliteit zorgt ervoor dat je snel kunt schakelen als blijkt dat een bepaalde techniek of methode jou niet dichterbij jouw doel brengt.

Flexibele mensen zijn in de regel dan ook niet snel van hun stuk gebracht. Ze pakken problemen (die ze uitdagingen noemen) snel op en zijn bereid om daarvoor eventueel de heilige vrijdagavond met de partner op te geven.

Hoe kan het voor je werken?

Flexibiliteit zorgt ervoor dat jouw onderneming buigzaam is. Er zijn immers altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. Wanneer jij – en eventueel jouw personeel – geen van-negen-tot-vijf mentaliteit heeft kan dat jou een enorme voorsprong in jouw markt geven.

Hoe kan het tegen je werken?

Flexibiliteit kan ook zorgen voor een stuurloze onderneming. Het is zaak om duidelijke kaders te scheppen waarbinnen mensen flexibel kunnen zijn. Flexibiliteit kan ook zorgen dat klanten misbruik van je maken.

Communicatief vermogen

Communicatief vermogen betekent dat je jouw boodschap over kunt brengen. In de regel vallen ondernemers in de categorie ‘dominante persoonlijkheden’. Ze kunnen zich goed uiten, nemen de leiding, zijn niet verlegen en leggen makkelijk contact.

Toch zijn er ook uitzonderingen zoals Steve Jobs en Bill Gates: geboren computernerds die meer weg hadden van autisten dan extraverte, flamboyante creatievelingen. Wie beiden weleens heeft zien spreken heeft kunnen zien dat ook deze eigenschap ontwikkeld kan worden.

Hoe kan het voor je werken?

Ja, dat is natuurlijk een inkoppertje. Als jij makkelijk communiceert zul je sneller een connectie hebben met jouw markt. Je kunt je in de regel beter inleven in iemand anders en op deze manier meer mensen bereiken.

Hoe kan het tegen je werken?

Makkelijk communiceren kan ook zorgen voor terughoudendheid of zelfs het ontwikkelen van antipathie. Denk aan de ‘snelle verkoper’ met zijn verkooppraatjes (“Ik heb hem zelf thuis ook”) die weinig vertrouwen uitstraalt.

Leiderschap

ondernemerscompetentiesLeiderschap is het vermogen om andere te beïnvloeden om zo jouw doel te kunnen bereiken. Bekijk een willekeurig tv-programma waarin mensen in groepen moeten samenwerken (Expeditie Robinson, Wie is de Mol etc.). De echte leiders pik je er zo uit.

Leiderschap is niet anderen jouw wil op leggen door te overheersen. Dat is een techniek die past bij de vroegere colportage (het van deur tot deur gaan om producten te verkopen) of agressieve verkooptechnieken die door sommige telecom- of energiebedrijven bedreven wordt.

Hoe kan het voor je werken?

Zodra jij leiderschap toont, heb je controle. Zowel over jouw leven als over jouw onderneming. Je bent proactief waardoor jij bepaalt wat je doet en hoe je dat doet. Leiderschap tonen straalt zelfvertrouwen uit en dat is een goede eigenschap voor een ondernemer.

Hoe kan het tegen je werken?

Het hebben of willen hebben van controle kan ook een belemmering vormen en jouw flexibiliteit en zelfs marktgerichtheid in de weg staan. Door af en toe de controle los te laten kan er ruimte ontstaan voor kwetsbaarheid en betere aansluiting bij een deel van jouw markt.

Prestatiegerichtheid

Dit is het vermogen om prestaties neer te zetten. Dit gaat in veel gevallen samen met competitief zijn, te willen winnen. Zonder deze eigenschap kan geen onderneming bestaan. Wanneer je niet bereid bent te presteren dan word je nooit een goede ondernemer.

Prestatiegerichtheid is ook de wil om steeds beter te worden. Er is immers altijd een betere, snellere, goedkopere of duurzamere manier om jouw markt te bedienen. Prestatiegerichtheid staat ook voor vooruitgang. Een bedrijf dat geen progressie boekt, zal door zwaar weer gaan.

Hoe kan het voor je werken?

Mensen die prestatiegericht zijn, zijn gedreven en vastberaden. Ze zijn niet tevreden met half werk en zullen in de regel niet stoppen tot een opdracht tot een goed einde is gebracht. De wil om eigen resultaten te verbeteren zorgt voor een continu proces van groei.

Hoe kan het tegen je werken?

Prestatiegerichtheid kan ook zorgen voor een zeer ongewenst eigenschap en dat is perfectie. Perfectionisten zijn in de regel slechte ondernemers omdat zij maar moeizaam belissingen nemen; het product of de dienst is immers nog niet perfect (en dat wordt het nooit).

Durf

Durf is het vermogen om lastige situaties aan te pakken, risico’s te nemen en je niet te laten leiden door angst. Angst om te falen of de angst voor succes zijn de meest voorkomende bij ondernemers.

De kunst is om moed te tonen: actie nemen ondanks of wellicht dankzij je angst. Alleen door het nemen van actie op momenten dat het spannend wordt, kun je jezelf uitdagen en kan je (met jouw bedrijf) groeien.

Hoe kan het voor je werken?

Door te durven kun je verder gaan waar anderen stoppen omdat wellicht de risico’s te hoog zijn of de angst overheerst. Het grote voordeel daarvan is het verkrijgen van enorm veel energie door het aanmaken van adrenaline en endorfine.

Hoe kan het tegen je werken?

Te veel durf (overmoed) kan leiden tot het daadwerkelijk in gevaar brengen van jezelf of jouw bedrijf. Het nemen van onverantwoorde of ongecalculeerde risico’s heeft in het verleden multinationals failliet doen gaan en banken om doen vallen.

Organisatievermogen

ondernemerscompetentiesOrganisatievermogen is het vermogen om efficiënt om te gaan met middelen en tijd voor een optimale planning. Tijd is ons meest kostbare bezit en het enige dat niet schaalbaar is. Het vermogen om goed met tijd om te gaan is dus cruciaal voor een ondernemer.

Een goed organisatievermogen zorgt er ook voor dat je evenwicht bewaart tussen zakelijk en privé. Wanneer je zakelijk en privé op een gezonde manier wilt combineren zou het ontwikkelen of verbeteren van jouw organisatievermogen een prioriteit moeten hebben.

Hoe kan het voor je werken?

Wanneer je een optiimale planning hanteert, efficiënt werkt en effectieve acties onderneemt houd je netto veel meer tijd over. Hierdoor kun je jouw werk beter uitvoeren, bent gezonder, hebt meer energie en minder stress.

Hoe kan het tegen je werken?

Een planning is niet heilig, hoe goed hij ook is. De keerzijde van een goed organisatievermogen is dat je niet meer flexibel bent. Een goede organisatie betekent dan ook dat je altijd tijd inruimt voor calamiteiten en vrije tijd.

Kijk eens goed naar jezelf – of vraag iemand die dichtbij je staat – wat zijn jouw sterke en zwakker ondernemerscompetenties?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Menu