Mijn hond Tygo is weer thuis nadat hij op 23 november 2013 in beslag genomen werd. Hij heeft dus bijna twee maanden in de opslag gezeten waarbij hij geen contact heeft gehad met soortgenoten, alleen met zijn verzorgers. Wat er precies gedurende die periode is gebeurd, zal altijd een vraagteken blijven.

Met dit artikel wil ik mensen informatie geven over wat ze kunnen doen als het eenmaal zo ver is. Natuurlijk hoop ik dat geen enkele hondeneigenaar hier ooit mee te maken krijgt maar soms zijn omstandigheden dusdanig dat het toch voor kan komen.

Jouw hond is in beslag genomen, wat kun je doen?

Op het moment dat jij bericht krijgt van de politie dat jouw hond in beslag genomen is, ben je vermoedelijk ten einde raad. Het is namelijk een beslissing van de Officier van Justitie die op dat moment onomkeerbaaar is. Ik heb op die bewuste 23 november van het vorig jaar meerdere stoere reacties gekregen van mensen (“Als het mijn hond was, dan ging ik hem terughalen.”). Zo werkt het dus niet. Vanaf inbeslagname ga je een vaste procedure in die start bij het verhoor.

“U bent verdachte in een strafzaak”

Dat was het volgende wat ik te horen kreeg van de politie. Best wel intimiderend als je daar nog nooit mee te maken hebt gehad. Mij werden twee zaken ten laste gelegd te weten

Artikel 350

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
Gelijke straf wordt toegepast op hem die opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt.

Artikel 425, lid 2

Hij die geen voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier.

Dan word je ontboden op het politiebureau en mag je jouw verhaal vertellen en worden allerlei vragen gesteld; het proces verbaal wordt opgemaakt. Bij dit verhoor mag je niemand meenemen, behalve je strafadvocaat als je die zou hebben.

Vertel hierin zo veel mogelijk; het is de eerste en vermoedelijk laatste keer dat jij jouw verhaal kunt vertellen. Neem alles mee wat je hebt over de zaak. Hoe beter je voorbereid bent, hoe duidelijker en completer het dossier wordt. Blijf rustig en word vooral niet boos. Je wilt immers jouw hond zo snel mogelijk terug hebben en jouw persoonlijkheid wordt daarin wel degelijk meegewogen. In het dossier wordt namelijk ook gekeken naar de eigenaar en zijn (on)vermogen om voor de hond te zorgen.

Dan begint het wachten, of toch niet?

hond in beslag genomenZodra je het politiebureau verlaat, voel jij je machteloos. Op dat moment is alles in handen van de instanties die zich over jouw zaak gaan buigen. Vaak is er nog geen Officier van Justitie bekend die de zaak gaat behandelen (dat is niet noodzakerlijkerwijs dezelfde als die jouw hond in beslag genomen heeft).

Omdat ik mijn zaak al snel op Facebook had vermeld, kreeg ik van diverse kanten hulp aangeboden. Zelfs vanuit zeer ongebruikelijke hoek (mensen die bij de politie zitten of hebben gezeten, ambtenaren bij het Ministerie van Justitie en trainers die mijn hond wel even onder handen zouden nemen als hij weer terug kwam). Dat was hartverwarmend en soms tenenkrommend om mee te maken.

Aangezien ik niet wilde wachten tot iemand ergens op een Ministerie iets gaat doen, ben ik op zoek gegaan naar rechtshulp. Via via kwam ik uiteindelijk in contact met mijn advocaat. Rechtshulp in een strafzaak valt niet onder de rechtsbijstandverzekering en daarom moest ik uit eigen zak de kosten voor een advocaat betalen.

Het klaagschrift

Mijn advocaat en ik hadden maar één doel: Tygo zo snel mogelijk thuis krijgen. De Facebook-pagina ‘Steunbetuiging Tygo’ (inmiddels opgeheven) werd opgericht en mijn advocaat ging een klaagschrift opstellen. Dit is dus niet bedoeld om onder de verdenking uit te komen (het is klip en klaar dat ik verantwoordelijk ben voor het gedrag van mijn hond) maar om ervoor te zorgen dat het beslag zo kort mogelijk duurt.

In dit klaagschrift staat dat ik ervan overtuigd ben dat Tygo beter bij mij af is dan in de opslag gezien mijn kennis en ervaring met honden, dat het overheidsgeld scheelt (opslag wordt betaald door de belastingbetaler) en – niet in de laatste plaats – dat het beter voor de hond is.

Voordeel van een klaagschrift is dat een rechter het in behandeling moet nemen. Hij kan het niet naast zich neerleggen. Dit betekent dat er een zitting komt, de rechter zich voor moet bereiden etc. etc. Kortom, extra druk voor Justitie die toch al kampt met overwerk. Het is dus in ieders belang dat Tygo snel bij mij terugkomt.

De afloop

hond in beslag genomen

Klaagschrift of niet, Tygo moet de gedragstest ondergaan. Deze test wordt uitgevoerd door een gedragsdeskundige onder auspiciën van de heer dr. M.B.H. Schilder (beter bekend als Matthijs) van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. De test is uitgevoerd op 9 januari 2014, ruim zes weken na inbeslagname. In de regel gebeurt dit eerder maar door de feestdagen en eventueel hoge werkdruk kan de periode langer zijn.

Afhankelijk van de testresultaten kan geadviseerd worden of de hond terug gaat naar de eigenaar. Dit advies kan overgenomen worden door de Officier van Justitie of de Rechter die uiteindelijk beslist. Voordeel in het geval van Tygo was dat er expliciet geadviseerd werd de hond snel terug te geven omdat hij de neiging had tot het ontwikkelen van stereotiep gedrag. Volgens mijn advocaat een opmerkelijke notitie in een verslag. De Officier heeft hier direct gehoor aan gegeven en Tygo, onder voorwaarden, teruggegeven.

Hierdoor vervalt de zitting voor het klaagschrift wat aanmerkelijke druk- en kostenvermindering is voor het Ministerie. Vandaag heb ik Tygo opgehaald, bijna twee maanden na inbeslagname. De inbeslagname had aanmerkelijk langer kunnen duren als er geen klaagschrift was ingediend, dus als ik gewoon had gewacht op bericht vanuit het Ministerie. Heb je de financiële middelen (kosten zijn € 1000) dan is het zeker aan te raden dit te doen.

Is de zaak nu afgedaan?

Nee, de zaak is niet afgedaan. Er volgt nog een strafproces tegen mij, zijnde de eigenaar van het in beslag genomen goed, de hond. Ingeval van een in beslag genomen auto wordt de auto niet teruggegeven totdat er een strafzaak heeft plaatsgevonden. Ingeval van een hond, waar natuurlijk andere zaken als welzijn en gezondheid meespelen, worden deze twee zaken los van elkaar gezien.

Wanneer deze zaak gaat spelen, weet ik nog niet. Dit kan volgens mijn advocaat wel maanden duren. Gelukkig hangt mij geen gevangenisstraf boven het hoofd; hoogstens een geldboete. Maar mijn hond is thuis en dat is het belangrijkste!

 

19 reacties. Reactie plaatsen

Wat F) fijn dat hij weer thuis is! Hoe is het met hem? Goed dat je dit stap voor stap op papier hebt gezet voor degenen die er ook misschien ooit mee in aanraking komen!

Beantwoorden

Goed en duidelijk stuk, Monique!

De juridische kant ziet er trouwens – voor mijn lekenoog – hoopvol uit.
In het 1e artikel wordt nadrukkelijk gesproken over ‘opzettelijk’, in het 2e over ‘gevaarlijk dier’. Van opzet was geen sprake en voor zover jij op dat moment wist was Tygo niet gevaarlijk (voor wie of wat dan ook).

Ik ben natuurlijk geen jurist, maar ik hou wel van een positieve kijk op dingen. 🙂

Beantwoorden

  Hoi, er is geen sprake van wel of niet schuldig. Officieel ben ik verdachte maar ik word gewoon veroordeeld. Tygo bleek een gevaarlijk dier omdat hij een ander dier gedood heeft. Dat is voldoende voor een veroordeling.

  Beantwoorden

   Beste Monique,
   Ik wil graag met u in contact komen omdat ik een soortgelijke zaak heb.
   Graag hoor ik van u!

   Beantwoorden

    Dag Loridana, ik ben niet deskundig in deze kwestie. Het is mij ook slechts overkomen. Het beste advies dat ik je kan geven is het zoeken naar een advocaat. Die heb je nodig want je kunt dit niet alleen. Ik adviseer Diantha van Eijsden van Kaarls Strafrechtadvocaten. Zij heeft mij uitstekend geholpen! Succes ermee.

    Beantwoorden
susanne van der toorn
januari 14, 2015 7:54 pm

mijn hond vandaag in beslag genomen een reu gebeten niet goed te praten, en ook niet de eerste keer maar hij loopt al met muilkorf nu vandaag gilpte tussen bij benen uit de deur en net loopt buurhonje op de galery , honje gaat goed maar bij buren hebben hun zin gehad bij hond is zeer vriendelijk tegen mensen en kinderen en teven , deze vrouw zegt dat ze is gebeten wat totaal niet waar is ,, maar om dat hij met muilkorf loopt wat ik verplicht ben is mijn woordt tegen hun ben hummer 6 tot 8 weken kwijt is een rottweiler van 3 jaar je kan niks doen volgende week na politie mij hond was zo blij met de aandacht viste en lekker in de auto mee ja alleen mocht mama niet mee ik weet me geen raad zo oneerlijk d

Beantwoorden

Help mijn twee shar-pei s zijn ook 16-4-2015 om 21:05 inbeslagneming bij mijn huis in rotterdam geweest na dat ik werd aangehouden voor een openstaande boete. Daar voor moest ik 33dagen voor zitten ..na 9 dagen en de resterende srtaf betald had mogt ik gaan . Na dat ik tuis kwam bleek dat mijn honden weg waren … en r een brief binnen lag waar in dat bevestigd werd dat de honden inbeslagname zijn bij de politie. .. en dat terwijl ik vrijwilligers gelijk had in geschakelde om mijn honden dagelijks uit telaten en eeten en water te geven. Zo dat ik niet met kosten van dierenasiel te kommen ..nu zitten wij met onze alemaal met zorgen om hoe en wat met mijn honden. . Wie ow wie kan mij raad geven over hoe ik dit het beste kan aanpakken om mijn twee honde weer zo snel mogelijk tuis te hebben in hen goed vertrouwde omgeving en waar ze tuis horren …. vandag 5-5-2015 weet ik nog steeds niet hoe of wat met mijn twee honden. Gr: y.s Faber

Beantwoorden
brian schuncken
november 2, 2015 9:20 am

Mijn lieve meid (diebaai(BoerBoel) is ook nu 3 dagen in beslag genomen, ik word helemaal gek hier in mijn huis zonder mijn meissi .
een buurt bewoner heeft een filmpje gemaakt en gezien dat ik hond (terecht) flink op haar donder gaf, en aangifte gedaan tegen mij. wat moet ik doen help ???

Beantwoorden

  Een enkele keer is een in beslagnamen wel beter voor de hond, maar dit is dan echt heel zelden. Ik heb dit in mijn asiel perioden van 10 jaar (toen ik daar nog werkte.) Maar 1 keer mee gemaakt. Al die andere honden hadden beter thuis kunnen zitten.

  Beantwoorden

ik help zwerfdieren die niemand wil en en wek terug zyn men eigen honden en ook 8 erg getraumatiseerde dieren zonder bevel by my toe ik weg was weggehaald ik sta machteloos en letterlyk werd me gezegt dat ik die stinkende zwerfhonden maar daar laten moet wat kan ik doen is in belgie wie weet raad aub

Beantwoorden

Februari dit jaar zijn ook mijn honden bij mij weggehaald. Na 8 lange maanden heb ik ze gelukkig beide weer thuis. Maar wat een vreselijk slopende periode was dit! Afschuwelijk. Ik heb gelukkig een geweldig goede advocaat gehad en ben door dik en dun gesteund door vrienden. Helaas kwam de melding bij mij uit familie kring dus heb ik ontzettend veel mazzel gehad dat ik het tegendeel heb kunnen bewijzen. De manier waarop ik mijn honden terug heb gekregen was helaas iets minder, beide te mager en een van de twee ken ik qua gedrag niet meer terug.. Ik kan me alleenmaar indenken wat zij voor vreselijke dingen hebben meegemaakt in die 8 maanden.. Maar eind goed al goed, gelukkig.

Beantwoorden

  is verschrikkelijk wat iedereen moet doorstaan……….veel sterkte mensen en geluk hebben we allemaal nodig…fijne feestdagen en voorspoedig 2016

  Beantwoorden

Ook mijn hond is in beslag genomen. Wil je mij de gegevens van jouw advocaat mailen. Ik ben ten einde raad.

Beantwoorden

  Neem contact op met Diantha van Eijsden van Kaarls strafrechtadvocaten in Den Haag. Zij heeft mij enorm goed geholpen. Kost een paar centen maar dat is het dubbel en dwars waard. Sterkte!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Menu